О банко моя, родино мила!

Резултатите от почти приключилия одит от БНБ в Корпоративна не е ли равносилно по важност на онова, което ни сервираха Юни 2013-та. Нали БНБ уж беше една от малкото що-годе стабилни институции ползващи се с доверие, гарант за стабилността на системата. И нали ни разправяха колко непоклатима и сигурна е тя, докато някои медии и извънпарламентарни партии непрестанно говореха и пишеха за КТБ, и това което ставаше около нея, което в крайна сметка се оказа вярно. И никоя институция, която би имала отношение, не си мръдна пръста през цялото време. Нито БНБ, нито КФН, нито прокуратурата, нито ДАНС.

И какво имаме сега – за енти път ситуация, където се предупреждава месеци наред (с излагането на фактологически анализи) и въпреки всичко, се допусна да се случи това. Няма ли да се намерят няколко души с топки в тая държава, компетентни и неподатливи на корупция, на подходящите властови позиции, и да поемат нещата един път завинаги към оправяне, дори с цената на каквото и да е. В името на България и бъдещите и поколения.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s